सेल्फ पोट्रेट 3

" आकारांचा अर्थ शोधताना,छटांचा मागोवा घेताना,रंगांना स्पर्श करतांना..नेहमी अस होत...की ते हातांना लागणारच असतं आणि नेमकी ती वेळ निघून जाते , परिपूर्ण होणारा शोध नेमका अपूर्ण राहतो , आणि ती वेळ अमर करून जातो ,म्हणजे बघाना ,हवी हवीशी वाटणारी ती ,साक्षात एक दिवस अचानक तुमच्या समोर येते ,हाच तो क्षण... हीच ती वेळ ..... हे हि पटलेले असतं आणि पोटातल्या शब्दांचा नेमका त्या क्षणी गोळा होतो, जो वर ही येत नाही आणि खाली ही जात नाही. वेळे सारखा अडकून राहतो ,आणि ती हातातून निघून जाते ....ती वेळ मात्र अमर होऊन जाते......अपूर्णातच अमरत्व आहे ...."

0 comments:

Copyright © 2014 Rupesh Talaskar. Powered by Blogger.

Popular Posts

 

Pages